Les mer

Lenkeblokk Icon Norsk Kommunedirektørforum

På Topplederkonferansen til Norsk Kommunedirektørforum ble KS og Norsk Kommunedirektørforum derfor enige om følgende:

«KS og Norsk kommunedirektørforum er bekymret for den store turnover blant kommunedirektører. Kontinuitet i det kommunale topplederskapet er viktig for å utvikle, yte og samskape tjenester til kommunenes innbyggere og ivareta det viktige samfunnsoppdraget. God rolleforståelse og respekt for arbeidsdelingen mellom politikk og administrasjon er viktig for å bygge tillit over tid.

Hyppige skifte av kommunedirektør gir manglende kontinuitet i den administrative ledelsen i kommunene. Det gir dårligere styring og styringsfart i store og viktige politiske saker, og kan skade kommunens omdømme og tillit hos innbyggerne.

KS og Norsk kommunedirektørforum vil derfor samarbeide om hvordan administrativ ledelse og politisk ledelse i kommunene kan fungere bedre sammen. KS mottar innspill fra Norsk kommunedirektørforum i utvikling av KS’ folkevalgtprogram, på samme måte som KS vil bidra til utvikling av innholdet i Norsk kommunedirektørforums topplederprogram. Målet er sikre en felles plattform for å utvikle et trygt og respektfullt samarbeid hvor en god en bred forståelse av kommunedirektørens rolle og ansvar står sentralt.»

Kontaktperson:
Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder i Norsk Kommunedirektørforum: gudrun@radmann.no