Frist for påmelding er 5. november eller så lenge det er ledig plass.

Lenkeblokk Icon Her finner du praktisk informasjon, program og påmelding

Lenken til kurset med lysark og innlogging blir oversendt de påmeldte rett i forkant.

Mer om kurset

Kurset har vært arrangert mer enn 15 ganger, og mange deltakere har vært på de fleste av kursene. Kirsti Hammervold Angelhus, organisasjons- og personalsjef i Aukra kommune, er en av dem.

- Dette er årets viktigste kurs. Jeg rydder alltid plass i kalenderen og har deltatt alle årene siden jeg startet i kommunesektoren i 2012. Skal du bare delta på ett arrangement i året, er dette kurset å prioritere. Her får man nødvendig oppdatering på rettsutviklingen og andre aktuelle tema. Foreleserne er kunnskapsrike, engasjerte og tar opp konkrete og relevante problemstillinger. Jeg reiser hjem med stort utbytte og økt trygghet slik at jeg kan håndtere komplekse problemstillinger i arbeidshverdagen, sier Kirsti Hammervold Angelhus.

Advokat Gry Brandshaug Dale forteller at formålet med kurset er å gi viktig faglig påfyll i form av oppdatering av lovendringer, rettspraksis, vedtak fra Diskrimineringsnemnda og Tvisteløsningsnemnda, samt uttalelser fra Sivilombudet. I tillegg er det hvert år foredrag om aktuelle temaer. I år vil vi snakke om spørsmål som varsling, fast og midlertidig ansettelse, tariffrett og tilsettingsrett. Seks av advokatene i faggruppa for arbeidsrett er forelesere på kurset.

I KS Advokatene er det 13 advokater som arbeider med arbeidsrett. De har bred erfaring fra arbeidsrettslige spørsmål som er særlige relevante for kommunesektoren, og de har førstehånds kunnskap om tariffavtalene. De prosederer jevnlig saker for domstolene, inkludert Høyesterett.