Målgruppe for kurset er ledere, jurister og erfarne saksbehandlere som forholder seg til et omfattende lovverk hver dag.

Formålet med kurset (læringsmål):
• Bedre kjennskap til lovanvendelse
• Økt kompetanse til å utøve lederskap og god saksbehandling
• Bevissthet på det kommunale handlingsrom
• Større oppmerksomhet på juridiske utfordringer

Lenke til mer informasjon og påmelding:
Informasjon og påmelding

KS Agenda arrangerer kurset - Kontaktinfo:
E-post: info@ksagenda.no, Tlf: 24 13 28 00