Ansatte i kommuner og fylkeskommuner får dekket deltakeravgiften gjennom OU midler. Det betyr at de betaler kun for reise, overnatting og middag i år.

KS søker om OU-midler for alle deltakerne som møter opp. Har man meldt seg på og ikke møter uten å kunne vise til sykemelding, må man dekke deltakeravgiften selv. OU midlene dekker altså ikke deltakeravgift hvis man ikke møter opp (uten å levere sykemelding).

Programmet er ikke satt enda. Det kommer ut sammen med informasjon om påmelding i slutten av august eller begynnelsen av september.

Grovt skissert blir det
Dag 1 - Nyheter i rettsutviklingen og caser
Dag 2 - Ofte stilte spørsmål