Ansatte i kommuner og fylkeskommuner får dekket deltakeravgiften gjennom OU-midler. Det betyr at de betaler kun for reise, overnatting og middag.

KS søker om OU-midler for alle deltakerne som møter opp. Har man meldt seg på og ikke møter uten å kunne vise til sykemelding, må man dekke deltakeravgiften selv. OU-midlene dekker altså bare deltakeravgift for de som møter til kursstart.

Lenkeblokk Icon Gå direkte til mer informasjon og påmelding