Primære kompetanseområder: 

Lenkeblokk Icon Arbeidsliv Lenkeblokk Icon IKT og personvern Lenkeblokk Icon Offentlighet

Andre sentrale arbeidsfelt:

Lenkeblokk Icon Erstatning Lenkeblokk Icon Helse, sosial og stønader Lenkeblokk Icon Kommunalrett Lenkeblokk Icon Skole og barnehage

Ved behov for bistand kan du ta kontakt på tlf. 24 13 26 00, e-post ksadvokatene@ks.no, eller kontakte en av advokatene direkte.