Innføringen av en statlig norm gir ikke en eneste ny kvalifisert lærer i seg selv. Ingen kan vedta lærere. De må utdannes.

Erling Lien Barlindhaug

Innlegget er skrevet av avdelingsdirektør i KS, Erling Lien Barlindhaug, og sto på trykk i Nordlys 25. januar 2019.

Handal hevder at det «trengs en holdningsendring i kommunal sektor og i KS» for at alle barn og unge skal få opplæring av kvalifiserte lærere. Det er feil, og det vet Handal. Når mange skoler ikke har tilstrekkelig mange kvalifiserte lærere, skyldes det ikke holdninger. Det skyldes rett og slett mangel på kvalifiserte lærere.

Ingen kommune har ansatt ukvalifiserte lærere på grunn av «dårlige holdninger». Og når KS har gått imot en generell lærernorm, skyldes det heller ikke dårlige holdninger. Like lite som det er dårlige holdninger som ligger bak all den faglige motstanden mot en slik norm. Handal vet godt at det finnes tunge argumenter av både faglig og prinsipiell karakter mot slike generelle bemanningsnormer.

Normen er vedtatt som del av et budsjettforlik i Stortinget, og den gjelder fra inneværende skoleår. Det forholder selvsagt kommunene og KS seg lojalt til, som vi gjør til alle stortingsvedtak, uansett hva vi har ment om dem før de ble vedtatt.

Handal bør også forholde seg til at det ikke er mangel på norm som har ført til mangel på kvalifiserte lærere. Innføringen av en statlig norm gir ikke en eneste ny kvalifisert lærer i seg selv. Ingen kan vedta lærere. De må utdannes.

Ingen kommune har lov til å ansette ukvalifiserte lærere der det finnes kvalifiserte søkere. Det ville vært et klart brudd med bestemmelsene i opplæringslova. Det er bare i tilfeller der det ikke finnes kvalifiserte søkere at kommunen kan ansette ukvalifiserte søkere midlertidig. Hvis Handal og Utdanningsforbundet har eksempler på at kommuner ansetter ukvalifiserte lærere i stillinger der det finnes kvalifiserte søkere, bør de komme med dem, i stedet for påstander om dårlige holdninger hos andre.

KS er opptatt av at norske elever skal ha kvalifiserte lærere. Vi diskuterer gjerne hvordan vi i fellesskap skal nå dette målet, både med Utdanningsforbundet og med annen faglig ekspertise. Det er et dårlig utgangspunkt for slike diskusjoner å anklage andre for dårlige holdninger.