Vi synes det er viktig når vi jobber med ungdomsmedvirkning å for eksempel velge unge politikere.

Ingebjørg Flyum Bjørlo

Europarådets Kommunalkongress

Lenkeblokk Icon Les mer om Kommunalkongressen her

Ungdommer fra de 46 medlemslandene i Europarådet møtes to ganger i året når Kommunalkongressen har sine halvårige sesjoner. Fra Norge reiser Ingebjørg Flyum Bjørlo som sitter i kommunestyret i Stad kommune i Nordfjord i Vestland fylke for partiet Venstre. I fem dager sitter hun sammen med sine unge kolleger fra alle medlemslandene i Europa for å utveksle erfaringer, synspunkter og fremtidsønsker, men også for å bli lyttet til av de andre delegasjonene i kongressen.

- Veldig gøy og nyttig, er Ingebjørgs oppsummering etter å ha deltatt på to sesjoner dette året.

Ingebjørg sammen med ungdommer fra de nordiske og baltiske landene på mottakelse i Strasbourg. 

Ungdomsdelegater i kongressen er ikke noe nytt. Siden 2014 har Kommunalkongressen invitert ungdom til å delta i sine to årlige sesjoner – til å delta i debattene og gi innspill til hvordan Europarådets medlemsland bør møte sine utfordringer i dag og i fremtiden. I tillegg legges det opp til at ungdomsdelegatene utvikler egne prosjekter, som skal presenteres i plenum.

Hør hva Ingebjørg sier om å være ungdomsdelegat:

- Målet med å gi ungdommen en stemme er å styrke ungdomsperspektivet i Europarådets arbeid, med særlig vekt på hvordan å involvere ungdom i beslutningsprosessene på lokalt og regionalt nivå i Europarådets medlemsland, sier Knut Hjorth-Johansen, fagleder for europapolitisk koordinering i KS og sekretær for delegasjonen som er på jobb i Strasbourg i denne uka.  

Europarådets Kommunalkongress

Er du mellom 18 og 30 år og interessert i europeisk samarbeid og demokrati på lokalt og regionalt nivå? Er du engasjert i ungdomsarbeid på kommune- eller fylkesnivå? Vil du være med å styrke ungdomsperspektivet i Europarådet?

Europarådets Kommunalkongress er den delen av Europarådet som arbeider for å fremme demokrati og menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå. Kongressen samler lokalpolitikere fra de 46 medlemslandene og representerer mer enn 200 000 kommuner og regioner i Europa.

Siden 2014 har Kommunalkongressen invitert ungdom til å delta i sine to årlige sesjoner – til å delta i debattene og gi innspill til hvordan Europarådets medlemsland bør møte sine utfordringer. I tillegg legges det opp til at ungdomsdelegatene utvikler egne prosjekter. Hensikten er å styrke ungdomsperspektivet i Europarådets arbeid, med særlig vekt på hvordan involvere ungdom i beslutningsprosessene på lokalt og regionalt nivå i Europarådets medlemsland.

Norge har fem medlemmer i Europarådets Kommunalkongress. Den norske ungdomsdelegaten følger tett på arbeidet i den norske delegasjonen.

Basert på innsendte søknader, vil Europarådet velge ut én ungdomsdelegat fra hvert land.

- Hva er kommunalkongressen og hvorfor har de åpnet opp for ungdom?

- Europarådet er en organisasjon som jobber for menneskerettigheter og demokrati i hele Europa. Kongressen består av mennesker fra regionale og lokale myndigheter i hele Europa og de representer alle de 200.000 kommunene og fylkene i Europa. Vi kommer sammen og diskuterer alt som har med lokaldemokrati og lokale myndigheter å gjøre. Vanligvis er denne samlingen av folk det vi kan kalle godt voksne. Derfor er det blitt opprettet en egen ungdomsdelegasjon med en ungdom fra hvert land for å være de unge i Europas stemme inn til kongressen, sier Ingebjørg.

Hun liker godt å være ungdomsstemmen som blir lyttet til – både av den norske delegasjonen, de andre ungdommene og selve kongressen.

Den norske delegasjonen til Europsrådets Kommunalkongress med den svenske ungdomsdelegaten til venstre. 

- Det er fint å være denne stemmen. Vi unge har ikke stemmerett i kongressen, men talerett i alle komiteene og selve kongressen. Vi snakker i de aller fleste sakene og kommer med vårt syn. Vi synes det er viktig når vi jobber med ungdomsmedvirkning å for eksempel velge unge politikere. I dag skal vi diskutere en rapport som er laget om hatefulle ytringer og fake news, noe mange unge opplever når de stiller til spesielt lokalvalg. Dette er noe vi må jobbe for å bli kvitt, ellers vil det hindre unge i å delta i politikken. Mange land opplever dette, og det er et reelt problem i de fleste land i Europa. En trussel mot demokratiet!


- Hvilke andre saker diskuteres?

- Ved forrige sesjon, i mars, gjorde krigen i Ukraina at Russland ble utestengt fra Europarådet. Det russiske flagget utenfor bygget ble tatt ned, og hele flaggstanga ble fjernet. Det er symboltungt. Vi har også selvsagt snakket og diskutert mye omkring Ukraina og situasjonen der både for hele befolkningen, men også for de unge som bor der.


- Hvorfor søkte du på denne «jobben» som ungdomsdelegat?

- Fordi jeg er interessert i lokalpolitikk og lokaldemokrati. Jeg sitter som folkevalgt for Venstre i Stad kommune på Vestlandet. Selv om unge er underrepresentert i en del folkevalgte organer i Norge, så kan ikke det sammenliknes med hvordan situasjonen er i andre deler av Europa, har jeg skjønt nå. Jeg er nysgjerrig på hvordan ungdomsmedvirkning og påvirkning er i resten av Europa og hvilken rolle ungdom har. Og så får jeg delt erfaringer fra Norge med ungdommer fra nesten 50 andre land. Det er veldig givende. Mange av ungdommene har interessante historier og opplevelser fra hjemlandet sitt. Det er fint å få dele med de andre hvordan vi jobber, påvirker og blir hørt i Norge også. Kanskje det kan inspirere noen andre?


- Hvordan står det til med ungdomspåvirkning i Europa nå?

- Det blir løftet fram og prioritert av mange land nå, mange snakker om det, men ungdommen blir ikke alltid tatt med på den endelige beslutningen selv om vi blir hørt underveis. Jeg skulle ønske at vi hadde stemmerett her. Da hadde dette føltes som litt mer jobb.

- Hvilke saker er de viktigste fra de unge i denne kongressen?

- Vi diskuterer generelt mye rundt det å være ung, men også for eksempel andre ting som skole og utdanning, og miljøperspektivet i kommuner og fylker. Jeg skal snakke om urbanisering og miljøperspektivet i mitt innlegg. Her er vi en tydelig og høy stemme inn i debatten.

- Hva skal du bruke denne erfaringen fra deltakelsen i delegasjonen til?

- Til å tenke nytt. I Norge er vi vant til å tenke som før fordi det fungerer ganske bra. Nå har jeg hørt og lært litt om andre måter å gjøre ting på. Selv om det eksisterende fungerer, så kan det fungere på en annen måte også. Det er inspirerende å se hvordan mange land jobber med store saker og får resultater.

Unge mennesker er Europas framtid. De skal være med på å formen politikken og dermed verden i årene fremover. Derfor er det viktig og nødvendig å slippe til og ikke minst lytte til de unge stemmene, Denne ordningen med ungdomsdelegater til Kongressen er nyttig både for ungdommen selv, for Europa og oss i KS. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

- Hvilke saker vil du ta med deg videre i arbeidet lokalt?

- Likestilling, miljø og ungdomspåvirkning – men dette er jo allerede ganske bra i mitt kommunestyre. Kongressen har mye arbeidsdokumenter, programmer og ideer som vi kan ta med oss til vår egen kommune. De har for eksempel akkurat lansert ei lita bok, et program om hvordan barn kan hjelpe miljøet i sin kommune.


- Hva vil du si til andre som vurderer å søke?

- Gjør det. Les deg opp på hva Kommunalkongressen driver med. Følg oss unge på instagram: congressyouthdelegates. Se på nettsiden hva som er blitt gjort tidligere. Og hvis du kommer med: Gled deg fordi det er veldig gøy og lærerikt og du blir tatt på alvor av de «voksne» her.  

- Involvering og aktiv deltakelse fra ungdom er viktig for å bevare demokratiet og sikre bærekraftig utvikling. Hensikten er å styrke ungdomsperspektivet i Europarådets arbeid, med særlig vekt på hvordan involvere ungdom i beslutningsprosessene på lokalt og regionalt nivå i Europarådets medlemsland., sier Knut Hjorth-Johansen som sier at det snart kommer en ny utlysning for interesserte unge mellom 18-30 år.