I Bærum er spillavhengige ungdommer blitt våre nye ressurser. Stigmatiserte ungdommer er blitt våre nye talenter.

Ordfører Lisbeth Krog

Gamere har av hjelpeapparatet tradisjonelt blitt oppfattet som en gruppe ungdommer som det er vanskelig å få kontakt med og hjelpe. Fortvilte foreldre og behandlere opplevde inntil nylig at de ikke kom noen vei eller fikk kontakt med dem som satt hjemme på gutte- og jenterommet og spilte dataspill i ensomhet. Løsningen for Bærum kommune ble å ta gaming på alvor og behandle unge mennesker med denne lidenskapen med respekt. På Spillhuset har kommunen, sammen med ungdommene, laget et fysisk miljø for gaming og gamingkultur. 

Spillhuset ønsker nettopp å legitimere dataspill som en fritidsaktivitet på lik linje med andre fritidsaktiviteter som for eksempel idrett og korps. 

Er blitt mer sosial
- Dette er et kjempefint tilbud, sier Anders Grav (19) som bruker Spillhuset fler ganger i uka. Inntil i fjor sommer satt han ofte hjemme alene og spilte. Her møter han andre gamere han kjenner fra spill online. 

- Jeg er mer sosial nå og er blitt kjent med flere andre ungdommer. Det er viktig at folk skjønner hva vi driver med og ser at dette kan brukes til noe. Anders har blant annet deltatt på foreldrekveld for å informere foreldre om dataspill og gaming. 

Kommunens nye ressurs
- I Bærum er spillavhengige ungdommer blitt våre nye ressurser. Stigmatiserte ungdommer er blitt våre nye talenter, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune. Ordføreren sier at kommunen har klart å skape en ny bevissthet rundt hvordan kommunen ser på dataspill som en interesse og ikke noe ungdommene er avhengige av. 

- Dette initiativet har ført til at andre kommuner også har begynt å tenke annerledes om ungdom som er opptatt av data og dataspill. Et eksempel er Drammens ballklubb som nå satser på dataspill-lag som en del av klubbens aktivitetstilbud, forteller ordføreren.

På Spillhuset på Arena Bekkestua har hun flere ganger den siste tiden møtt ungdommer med denne interessen. Ordføreren er stolt og glad for at hennes kommune nå samarbeider med ungdommen om dette tilbudet. Opp mot 30 ungdommer er innom Spillhuset de dagene det er åpent. Etter at Spillhuset ble etablert, ble det søkt om støtte fra Gjensidige stiftelsen. Spillhuset har med disse midlene utvidet tilbudet og åpner en ny avdeling på Helset fritidssenter.

Vant innovasjonspris
Nytenkingen i kommunen har allerede fått oppmerksomhet fra andre kommuner fra hele landet. Og nylig vant Spillhuset og prosjektet «Dataspill og sosialt arbeid» Bærum kommunes innovasjonspris for 2016. 

Juryen trakk fram i at innovasjonen, som har generert mange ulike prosjekter rundt dataspill og sosialt arbeid, på nye måter og med høy grad av brukermedvirkning er med på å endre måten man tenker rundt ungdom og dataspill. 

Lars Aarvåg-Amundsen sosionom i Utekontakten i Bærum kommune og veileder på Spillhuset, mener at dataspill har fått et ufortjent dårlig rykte.

- Vårt mål er å skape et levende og inkluderende miljø for gaming og gamingkultur, sier han. – Vi ønsker at ungdom som er opptatt av gaming skal ha et sted å være der de kan møte andre med samme interesse. På Spillhuset kan ungdommene også videreutvikle datakompetansen sin. Dette er vinn-vinn for ungdommene og for kommunen.

Et samarbeid med kommunen
Spillhuset oppsto etter at PPT og Utekontakten inviterte åtte gamere til å sitte i en ressursgruppe for halvannet år siden. Ungdommene mente hjelpeapparatet trengte mer kunnskap om gaming og gamingkultur. Gruppen satte sammen et seminar for helsesøstre, sosialarbeidere og psykologer som fikk tittelen «Gamere om gaming». 

- Hjelpeapparatet fikk høre ungdommens perspektiv på gaming og fikk samtidig mulighet til å teste ut spill under veiledning av ungdommene, sier ordfører Lisbeth Krog.

- Ungdommene fikk gode tilbakemeldinger på seminaret og Utekontakten fikk kartlagt hvilke andre samarbeidspartnere som var interessert i temaet. Ungdommene kom opp med ideen om å lage en ungdomsklubb for gaming, og sammen med Utekontakten har ungdommene bokstavelig talt skrudd sammen Spillhuset med kabling, konsoller og møbler. 

I dag bidrar kommunen med gratis husleie, strøm og internett. I tillegg har to av utekontaktene i kommunen dette prosjektet som sitt hovedarbeid. 

Ulike prosjekter 
Spillhuset tilbyr gaming i alle mulige former og er åpent for ungdom som er interessert i gaming to kvelder i uka. Gamere blir nå sett på som ressurspersoner og ikke som dataspillavhengige i kommunen. Nye prosjekter har vokst fram: Gamere om Gaming (en fagdag for fagfolk, arrangert av ungdommene), Spillhuset foreldreforedrag (med ungdom som gamer som eksperter), sykehusgaming, læreplanprosjekt og nettstudier på videregående trinn.  Foreldre som trenger mer informasjon om dataspill og ungdom er blitt invitert til seminar og til å prøve gaming. 

Spillhuset planlegger ulike workshops om PC-bygging og spilldesign. I tillegg har de egne kvelder med bare CS, League og Legends og Minecraft. 

Ungdom får tilbake troen
Lars Aarvåg-Amundsen sier at de ønsker at Spillhuset skal være et sted der ungdom opplever mestring og får tilbake troen på seg selv. Han synes det er givende å treffe ungdom som hjelpeapparatet ikke klarer, eller sliter med, å opprette kontakt med.  

- Dataspilling har lenge vært uglesett og mange har forklart frafall på skolen og utfordringer i hverdagen med at de spiller for mye og voldelige dataspill. Vår erfaring er så langt at det er helt andre ting som gjør at ungdommene velger et liv på nett fremfor i det virkelige liv, sier Aarvåg-Amundsen.

Noen av ungdommene har allerede mistet skoleplassen sin, eller står i fare for å gjøre det. Hjemme hos flere av ungdommene er det et høyt konfliktnivå omkring bruken og tidsbruken av dataspill. 

- Vi møter foreldre som forteller at ungdommene deres nå har blitt en del av et miljø og engasjerer seg mer i det som skjer, sier han.

Mange ungdommer har gitt uttrykk for at foreldrene vet lite om den fritidsinteressen som de har valgt. Undersøkelser viser at foreldre foretrekker at barna driver med idrett fremfor gaming.

- Vi tror at dette tilbudet kan virke forebyggende og det er en fin måte å nærme seg ungdommer som vi ikke kommer i kontakt med gjennom andre, mer tradisjonelle fritidsinteresser.

Ut i jobbmarkedet
Fagmiljøet som er knyttet til satsningen på dataspill i kommunen jobber nå med flere konkrete prosjekter. Bærums visjon er «Sammen skaper vi fremtiden». 

- I den visjonen ligger det at vi SAMMEN med vårt næringsliv og våre innbygger skal utvikle Bærumssamfunnet og våre tjenester i tett dialog, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. - Vi ser nå om det er mulig å knytte prosjektet tettere mot næringslivet og ønsker oss et samarbeid med aktører innenfor IT-bransjen. Ungdommene sitter på store kunnskaper og vi ønsker å gi dem muligheter som kan hjelpe de på jobbmarkedet. Det er ingen tvil om at mange spennende prosjekter kan komme ut av utradisjonelle samarbeidskonstellasjoner!

Arena Bekkestua

Arena Bekkestua er et multianlegg for ungdom, driftet av Ungdom og Fritid i Bærum kommune. Anlegget består av innendørs aktivitetshall, utendørs skatepark så vel som Arena Pizza Cafe, Arena Shop og PC-rom. Her finnes også et mindre rom for aktiviteter som for eksempel bursdagsfeiring, møter og bordtennis. Spillhuset er nå en del av dette mangfoldet.