2019 er lokaldemokratiets år. Mer enn 10.000 representanter skal i september velges inn i nye kommunestyrer og fylkesting, og vi feirer 100 år med stemmerett for alle. Samtidig er rammene for lokalt selvstyre under press. Vi inviterer til en dag i lokaldemokratiets tegn på Kommunalpolitisk toppmøte 2019.

Kommuner og fylkeskommuner bidrar til å bygge tillit og gir innbyggerne mulighet til å engasjere seg i saker som er viktige for dem. Hvordan kan lokaldemokratiet fortsatt spille en viktig rolle for å opprettholde og forsterke folks tillit? Forsker Adina Trunk i Institute for Democracy and Electorial Assistance (IDEA) ser lokaldemokratiets betydning i et større perspektiv på toppmøtet. Også vår egen statsminister og tidligere statsminister i Sverige Fredrik Reinfeldt skal snakke om hva de ser som truer vårt demokrati, og hvordan de øverste politiske lederne kan ta ansvar. 

Det lokale demokratiet har fått sin rettmessige plass i Grunnloven, og ny kommunelov løfter frem lokalt selvstyre i sin formålsparagraf. På den annen side detaljstyrer Stortinget ved å vedta særlige normer og krav til tjenestene. Hvordan påvirker dette lokaldemokratiet er et av spørsmålene vi vil utfordre sentrale partiledere til å snakke om.

«Send ordføraren til helvete!». Dette utsagnet møtte ordfører Kristin Maurstad i Vågsøy kommune. Hun forteller sin historie på toppmøtet. Netthets og trusler har blitt en del av de folkevalgtes hverdag. Når tonen blir for skarp og debattformen uverdig, kan det være vanskelig å være folkevalgt og lokalsamfunnets ansikt utad. På Kommunalpolitisk toppmøte legger vi frem ny kunnskap om hva som motiverer de folkevalgte til å bruke så mye tid på fellesskapet. Og; vi utfordrer media på deres rolle når kommentarfeltet «koker over». Her vil du blant andre få høre politisk redaktør Tone Sofie Aglen.

I 2019 feirer vi at stemmeretten for alle er 100 år. Historien før Stortinget opphevet bestemmelsen som fratok de som trengte understøttelse fra fattigkassa stemmeretten, viser at også her gikk kommunene foran og fant løsninger som ivaretok de fattige. Denne historien er viktig og den skal vi løfte frem på toppmøtet.

Og selvfølgelig skal vi se fremover; hvordan kan vi videreutvikle demokratiet i lys av de utfordringer vi ser, slik at det ikke går troll i ord? Vi gjør det som er naturlig; spør ungdommen!

Velkommen til Kommunalpolitisk toppmøte den 9. april 2019.

Lenkeblokk Icon Til Kommunalpolitisk toppmøte 2019