2019 er lokaldemokratiets år og i september skal mer enn 10.000 representanter velges inn i nye kommunestyrer og fylkesting. Samtidig er et sentralt tema inn mot årets valgkamp hets og trusler mot folkevalgte. Når tonen blir for skarp og debattformen uverdig, kan det være vanskelig å være folkevalgt og lokalsamfunnets ansikt utad. Vi tok en prat om dette med noen av deltagerne og spurte:

1.       Hvorfor er du på KPT

2.       Hvilke tanker gjør du deg rundt temaet netthets, hat og trusler mot folkevalgte?

3.       Hva betyr lokaldemokrati for deg?

 Dag Lislien, ordfører i Rollag kommune

  1. KPT er en viktig møteplass hvor vi møter kollegaer og andre med mye kunnskap og nyttig erfaring.
  2. Forebyggende arbeid. Vi må ta brodden av hatefulle ytringer før de får utvikle seg. Også er åpenhet helt sentralt – vi må snakke om det.
  3. Muligheten til å påvirke lokalsamfunnet ditt.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune og Siw Wikan, Bærum kommune

  1. Dette er en fast, årlig begivenhet! Veldig spennende program i år og aktuelle tema som tillitt og demokrati. Opplever også at det har vært gode debatter.
  2. Sette det på dagsorden, synliggjøre det, snakke om det og ikke slutte å snakke om politikk.
  3. Alt – eller i hvert fall mye. Alle bor i en kommune og det er grunnpilaren i samfunnet vårt.

 

Tore Haraldset, ordfører i Nes kommune

  1. Det er nesten en plikt vi har, også virket programmet veldig bra og jeg synes det har vært en veldig god konferanse.
  2. Vi eldre politikere må huske at vi er rollemodeller for yngre – og snakke åpent om hva det betyr.
  3. Muligheten til å bidra og muligheten til å skape endringer. Dette er spesielt viktig for distrikts-Norge.
Lenkeblokk Icon Se bilder fra Kommunalpolitisk toppmøte