Som stortingspresident vil jeg gjøre alt hva jeg kan for å støtte opp under dette initiativet
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

Med forbehold om endringer under fremføringen.

Tale ved kommunalpolitisk toppmøte – mottak av «Valgløfte 2019»

Kjære ordførere, kjære folkevalgte,

Jeg føler meg sikker på at alle har hatt en givende dag på Kommunalpolitisk toppmøte.

Tusen takk for invitasjonen til å komme hit, og tusen takk for at jeg får æren og gleden av å ta imot «Valgløfte 2019».

Jeg er oppriktig glad for dette initiativet. Dette er en felles sak. Dere tar opp avgjørende utfordringer vi og vårt folkestyre står overfor.

Som borgere, som politisk aktive og som folkevalgte på alle nivåer nyter vi godt av en arv fra de som gikk foran oss.

En av de største verdiene i den arven er det høye tillitsnivået i Norge: Mellom enkeltinnbyggere og mellom myndighetene og befolkningen.

Den tilliten har vi alle sammen til oppgave å forvalte, men ansvaret er spesielt stort for oss folkevalgte.

«Valgløfte 2019» går til kjernen av det dette handler om: vi må ta vare på den tilliten og vi må sørge for at den føres videre til de som kommer etter oss. De som er barn og unge i dag.

Kjære ordførere.

Vårt demokrati er bygget på lokal deltagelse, på lokalt engasjement. Det er de lokalt folkevalgte som er ryggraden i det norske folkestyret. Ofte er det lokale saker som setter i gang de store endringene. De fleste av oss som har fått en rolle i rikspolitikken begynte med engasjement i lokale saker og ønsket om å utrette noe der vi bodde og der vi kommer fra.

Drivkraften var og er å forbedre forholdene for oss selv og de vi har rundt oss. Det bærer vi med oss også vi som har byttet ut kommunestyremøter med stortingsmøter.

Og vi vet alle at i utviklingen av selve folkestyret gikk som regel demokratisering og utvikling av lokaldemokratiet foran som en døråpner for utviklingen av det statsborgerlige demokratiet.

Derfor er det veldig bekymringsfullt når vi hører at partiene mange steder sliter med å rekruttere kandidater og medlemmer til sine lokallag og kommunevalglister.

Det bekymrer meg ekstra sterkt at problemene blant annet skyldes nettopp de tingene «Valgløfte 2019» er et tiltak for å bekjempe: hardere debattklima, mobbing, trusler og trakassering av mennesker som deltar i debatter eller påtar seg oppgaver og verv.

Rapporten som KS har fått utarbeidet er alarmerende, og er dessverre også en av flere rapporter og undersøkelser som understreker en vår tids kanskje største demokratiske utfordring.

Hatefulle ytringer, trusler og trakasserende ytringskultur har ingenting å gjøre med at det skal være skikkelig takhøyde i det offentlige ordskiftet. Selvfølgelig skal alle kunne slåss for sine saker og ytre seg. En debatt tilgjengelig for alle er selve ytringsfriheten, og en vesentlig byggestein i demokratiet vårt.  Men ikke alle greier å stoppe ved kraftige motargumenter eller synspunkter. De tyr til personangrep og trusler. Og i vår verden på sosiale medier kan alle kan se alt. Når som helst. Det kan bli vondt.

Undersøkelsen som viser at politikere som har opplevd slike ytringer, gjerne legger bånd på seg selv, lar være å engasjere seg i enkeltsaker og unngår å ytre sine meninger, er en fare for demokratiet vårt. Det gjør at stemmer stilner, engasjement visner og det blir mindre mangfold i debatten.

Det er også ille når dette går ut over unge mennesker. Jeg har selv hatt møter med ungdomspolitikere, og særlig jenter, som har fortalt om sine opplevelser som politisk engasjerte. Jeg må ærlig talt si at det jeg fikk høre rystet meg. Disse unge jentene, og noen gutter også, utsettes jevnlig for en språkbruk og annen behandling som ikke ligner noe jeg selv opplevde da jeg begynte i politikken.

Det er slikt som kan sette demokratiet i fare.

Hvis vi tillater at det utvikler seg en politisk kultur og debattform som skremmer barn og unge fra å engasjere seg politisk, enten det er i partiene, i organisasjoner eller i den offentlige debatten mister vi ikke bare fremtidens velgere. Vi mister fremtidens folkevalgte og bærere av de demokratiske tradisjonene og frihetene hele vårt samfunn er bygget på.

I stedet skaper vi en generasjon uten tillit til systemet og demokratiet.

I år feirer vi et stemmerettsjubileum som dypest sett handler om alle gruppers rett til deltagelse i demokratiet, uavhengig av sosial og økonomisk status.

Vi har ikke lenger bestemmelser som utelukker enkeltgrupper fra å delta i valg, men litt for mange velger altså å holde seg utenfor, fordi de ikke orker eller ser meningen med å delta.

Medisinen mot det er ikke først og fremst nye lovendringer, men at vi klarer å skape og opprettholde en samfunnsdebatt og et politisk liv som er trygt og inviterer inn heller enn å skremme og støte bort.

«Valgløfte 2019» kunne derfor ikke tatt opp viktigere spørsmål, og kommunevalgkampen i år kunne ikke vært en mer passende anledning.

Som stortingspresident vil jeg gjøre alt hva jeg kan for å støtte opp under dette initiativet, og la det få en plass i det arbeidet vi selv driver på dette området. 

Jeg takker igjen KS og dere lokale folkevalgte for valgløftet, som det er en glede og en ære å få motta på vegne av Stortinget. 

Lenkeblokk Icon KS overleverte "Valgløftet 2019" Lenkeblokk Icon «Valgløfte 2019»: KS lanserer eget valgløfte