Til høsten skal over 10.000 mennesker velges inn i kommunestyrer og fylkesting. Mange av disse er engasjerte ungdommer som tar kanskje det første skrittet inn i politikkens verden. For å opprettholde interessen og engasjementet er det viktig at de unge blir møtt med respekt, forståelse og likeverd. Er vi flinke nok til det?

Skolevalg: Ungdommers første møte med demokrati
Som lærer og statsviter falt valget av forskningsspørsmål naturlig for Borge; hvilken motivasjon gir skolevalgene som politisk utdanning i skolen for hvorfor unge skal delta i valg?

Skolevalg gjennomføres ved alle videregående skoler i Norge, men vet vi egentlig om dette fører til økt deltagelse blant de unge? Borge finner at deltagelse i skolevalget gir økt stemmevilje i ordinære valg, men at skoledebatten ikke har noen effekt på førstegangsvelgeres intensjon om å delta.
- Det er mye gøy, det er mye moro og det er mye vitsing i skoledebattene, forteller Borge. Humor kan jo absolutt være en viktig motivasjon for å være med, men hva mener elevene selv?

Uinteressante ungdomspolitikere
Ved å intervjue en rekke videregåendeelever har Borge funnet at mange unge identifiserer seg ikke med ungdomspolitikerne. Her spiller både ungdomspolitikernes alder og ikke minst tema for de ulike debattene inn. Et eksempel på dette kom fra en ung og engasjert elev:
- De snakker om ting som ikke engasjerer oss eller betyr noe for oss, for eksempel brukte de rundt en halvtime på å diskutere om Norge burde være en del av Schengen. Flere elever påpeker at ungdomspolitikerne burde tilpasse temaene til målgruppen, og synliggjøre hva politikken betyr for dem.

I analysen av datamaterialet kom det frem at politikerne i debatten var eldre enn ungdommene i salen, mer engasjert, snakket et annet språk og om andre saker. Disse tingene gjorde at elevene ikke kunne identifisere seg med identitetene som ble presentert i debatten. Det resulterte i avvisning - både fordi de ikke var som ungdommene selv, men også fordi de ikke var det elevene kalte for «ordentlige politikere».
- De var useriøse og uprofesjonelle, et bilde som ikke passet med sånn ungdommene mente politikere skulle være, forteller Borge.

I hvilken retning går demokratiet?
På Kommunalpolitisk toppmøte vil Ødegaard Borge adressere disse problemene og hvordan vi kan løse de. Dette gir innspill til hvordan politikere kan engasjere ungdommen i større grad. Senere vil ungdomspartilederne fra AUF og Unge Høyre, sammen med Natur og Ungdom diskutere ungdommers engasjement.