Sted: Nett

Webinar om Drømmeplan-prosjektet

Praktisk informasjon

Tid: 20. oktober 2020 kl. 08.30 - 09.00

Sted: Nett

Region: Oslo

Se video fra webinar om Drømmeplan-prosjektet 20. oktober kl. 0830 - 0900

Her ble det orientering om prosjektet Drømmeplan. Prosjektet er et ledd i å effektivisere plan- og byggesaksprossessen, ved å gjøre planene enklere for innbyggerne å lese og forstå. Hypotesen er at innbyggerne vil bli mer selvbetjente, og at behovet for rådgivning rundt plan vil bli redusert.

I prosjektet er arbeidet med å etablere veiledningsmateriell godt i gang, og det er behov for å kunne teste denne måten å presentere planer på ute i kommunene. Vi håpet mange var nysgjerrig på å få vite mer om dette og delta på webinaret.

Program

1) Innledning, ved Statssekretær Heidi Karin Nakken, Kommunal og Moderniseringsdepartementet

2) Erfaring fra prosjekt, Drømmeplan Sandnes, ved Kristin Barvik, Kommunaldirektør Innovasjon og Digitalisering, Sandnes Kommune

3) Informasjon om Prosjekt Drømmeplan og rekruttering av pilotkommuner, ved Thor Fredrik Eie, Prosessleder prosjekt Drømmeplan

4) Spørsmål og svar

 

KONTAKT