Sted: Digitalt

Webinar Hva er viktig for deg?-dagen

Digitalt

Praktisk informasjon

Tid: 09. juni 2021 kl. 09.00 - 10.00

Sted: Digitalt

Region: Digitalt

Dagen ledes av Anders Vege, fagleder, FHI.

Velkommen, ved Sigrid J. Askum, fagleder KS

I Grimstad stilles spørsmålet «hva er viktig for deg?» nå til alle pasienter og brukere
Vi får se en film som viser historisk tilbakeblikk, bredding til ulike brukergrupper og innhold i sjekklister. Merethe A. Land, fagkoordinator, Grimstad kommune

Målrettet jobbing med pasientinvolvering gir uttelling ved Volda sjukehus
Volda sjukehus lå på landstoppen i pasienttilfredshet ved PasOpp-undersøkelsen 2019. Mona Ryste, rådgiver, Volda sjukehus

«Hva er viktig for deg?»-spørsmålet er godt forankret og implementert i Eigersund kommune
Wenche Høghaug, avdelingsleder

Representanter for Jæren Recovery College forteller om recoveryperspektivet
Tor Arne Riskedal, Steinar Trefjord og Marte Ylitalo, prosjektledere og prosjektmedarbeider

Forskerens blikk på spørsmålet «hva er viktig for deg?»
Jannike Dyb Oksavik, stipendiat, NTNU Ålesund

Hvorfor og hvordan har “what matters to you?“ blitt en internasjonal bevegelse?
Shaun Maher som arbeider med kvalitetsforbedring i det skotske helsevesenet avslutter webinaret med å fortelle om hvorfor det er så viktig å stille spørsmålet «hva er viktig for deg?» og hvorfor bevegelsen nå har spredd seg til så mange land

Webinaret sendes direkte her

KONTAKT