Sted: 3KT, Dokkveien, nabotomten til Nasjonalmuseet

Publikum

Gir effektkontrakter bedre tjenester?

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 30. august 2022 kl. 10.00 - 16.00

Sted: 3KT, Dokkveien, nabotomten til Nasjonalmuseet

Adresse: 3KT, Dokkveien, Oslo

Pris: 938 kr

Region: Oslo

KS og FERD inviterer til konferanse om effektkontrakter - et verktøy som muliggjør nye partnerskap og innovative løsninger for lokale behov. Diskuter, lytt og bidra til godt partnerskap på nasjonal konferanse.

Velferdssamfunnet er under økt press og offentlig sektor trenger å finne nye løsninger på de mange og store samfunnsutfordringene vi står ovenfor. Effektkontrakter kan være én metode som setter kommunene i stand til å tilby tjenester i fremtiden i partnerskap med sosiale entreprenører. 
I en effektkontrakt vil en sosial investor forhåndsfinansiere et tiltak som det offentlige tilbakebetaler hvis de avtalte resultatene nås. Dette betyr at kommunen kan videreføre tiltak som fungerer godt for målgruppen. Tiltak som ikke fungerer, kan avsluttes uten store kostnader. Disse kontraktene gjør det enklere å teste nye løsninger, redusere risiko og sikre god bruk av tilgjengelige ressurser. Flere sosiale entreprenører bidrar allerede i tjenestetilbudet i kommuner over hele landet. 

 

Se program, praktisk informasjon og påmelding her.

Få et raskt overblikk under:

Program

Velkommen 

Ved representanter for KS og Ferd

 

Hva er egentlig en effektkontrakt? 

En kort innføring i hva effektkontrakter er og hvordan de virker. 
Vi diskuterer hva effektkontrakter kan hjelpe kommuner med. 

 

Hva er mulig å få til? Erfaringer fra Skottland 

Den første brofinansieringsavtalen ble inngått i Skottland mellom MCR Pathways, The Robertson Trust og Glasgow.  

Vi får et innblikk i hva som motiverte de ulike partene til å inngå det banebrytende samarbeidet og hva det har hatt å si for sårbare ungdommer i Glasgow. 

 

Hvordan gjør man en effektkontrakt? 

Hva skal til for å utvikle og implementere en effektkontrakt?  
Vi ser nærmere på de ulike vurderingene som gjøres og stegene som må tas. 

 

Effektkontrakter som verktøy for innovasjon  

Vi ser på hvordan effektkontrakter har blitt brukt til løse barrierer for innovasjon. 

 

Hvilken verdi har effekten? 

Tomas Bokström fra det svenske forskningsinstituttet RISE viser sammenhengen mellom måloppnåelse i effektkontrakter og offentlige budsjetter. Vi ser nærmere på hvilke verdier effektkontrakter skaper for samfunn og målgruppe - både finansielle og ikke-finansielle. 

 

Hva har blitt gjort i Norge så langt? 

Vi blir bedre kjent med de fire norske effektkontraktene. 

 

Hva driver stiftelser og andre som vil investere i sosiale innsatser? 

Vi hører fra Sparebankestiftelsen DNB og Sparebankestiftelsen Østfold og Akershus om hvorfor de er interessert i effektkontrakter. Kommunalsjef for oppvekst i Lier, Kari-Ann Dale, deler sine erfaringer fra å samarbeide med sosiale investorer om kommunale utfordringer. 

 

Hvordan anskaffe et sosialt resultat? 

Riche Vestby forteller om hvordan man kan bruke innovative anskaffelser på det sosiale område, og hvordan man kan be markedet om å levere sosiale resultater. 

 

Erfaringer fra brofinansiering i Indre Østfold 

Den sosiale entreprenøren Generasjon M, Indre Østfold og Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus reflekterer over hvordan det har vært å samarbeide i en brofinansieringsavtale. Hvilken verdi har partene fått ut av samarbeidet og hva har det hatt å si for ungdommene og beboere på sykehjemmene?  

 

Effektkontrakters fremtid i Norge 

I dag har vi kun en håndfull effektkontrakter i Norge, men hvordan vil det se ut fremover? Hvilken plass bør effektkontrakter få i det offentliges verktøykasse? 

 

 

 

KONTAKT