Sted: Digitalt

Illustrasjon av to personer som mottar en stor pokal.

Utdeling av klarspråksprisene

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 13. april 2021 kl. 09.00 - 10.30

Sted: Digitalt

Pris: Gratis kr

Region: Oslo

Hvem vinner klarspråksprisene for 2020? Hvorfor er klar helsekommunikasjon livsviktig? Hva er erfaringene i Sverige etter 12 år med språklov? Og hva skjer med lovparagrafen om klart språk i Norge?

 

I den faglige delen av arrangementet får du høre om helsekommunikasjon under korona-pandemien. En forsker forteller om konsekvenser av uklart helsespråk. En koronaambassadør forteller hvordan Bydel Gamle Oslo når innvandrere med informasjon. Du får vite hvordan Helsenorge samarbeider med flere myndigheter om informasjon til befolkningen.

 

Du får høre statsråd Nikolai Astrup i samtale med Christine Calvert, før han utroper årets vinnere av klarspråksprisene. Det er klart du ikke vil gå glipp av dette!

 


Program

Hilsener fra ledelsen i Digdir, Språkrådet og KS


Kan uklar helseinformasjon skape sosial ulikhet i helse?
Kjell Sverre Pettersen, professor i helsekommunikasjon, OsloMet.

 

Hvorfor tett samarbeid med innbyggerne er avgjørende i krisekommunikasjon
Said Mahamud Ali, Ambassadørprosjektet, Bydel Gamle Oslo


Klart språk er livsviktig
Henning Aarset, seksjonsleder språk og formidling, Norsk helsenett.

 

§ 9 – den norske klarspråksparagrafen
Torunn Reksten, seniorrådgiver og prosjektleder for Språkrådets arbeid med å implementere språkloven


Vad har klarspråksparagrafen betytt i Sverige?
Gabriella Sandstrøm, Ingrid Olsson og Jennie Spetz, Språkrådet i Sverige


Hvordan det har gått med klarspråksarbeidet for de forrige vinnerne av klarspråksprisene?
Marianne Espedal Boge, innkjøpssjef Hå kommune
Tonje Bruun, seniorrådgiver, Utlendingsnemnda


Prisutdeling
Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister
- Klarspråksprisen for staten
- Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner
- "Årets trekkhund"

 

Oppsummering av dagen og avslutningsord
Christine Calvert i samtale med Digdir, Språkrådet og KS.

 

Lenke til arrangementet vil bli publisert her og sendt til alle påmeldte deltagere før arrangementet.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet, Språkrådet og KS.

KONTAKT