Sted: Digitalt

Bilde av Irene Kinunda Afriyie
Irene Kinunda Afriyie, som står bak kampanjen «Irenes valg», var tidligere sofavelger, nå vil hun få flest mulig til å stemme.

Kan språket være en barriere for å delta i demokratiet?

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 10. september 2021 kl. 11.00 - 12.00

Sted: Digitalt

Pris: Gratis kr

Region: Oslo

Demokrati, deltakelse og tillit er verdier vi setter høyt i det norske samfunnet. Den 10. september vil vi se nærmere på hvordan vi kan bruke språket for å sikre deltakelse i ulike demokratiske prosesser. Hvordan kan vi øke valgdeltakelsen? Hva skal til for at flere engasjerer seg i lokalpolitikken? Og hva skjer når et politisk saksframlegg er vanskelig å forstå?

 

Vi får besøk av Irene Kinunda Afriyie. I tidligere valg har hun latt være å stemme. Men nå har hun laget kampanjen «Irenes valg», der hun oppfordrer alle sofavelgere til å engasjere seg. Vi får høre hvorfor Afriyie lenge har holdt seg unna politikk, og hva hun tror skal til for å nå ut til andre sofavelgere.

 

Lokalpolitiker Mira Svartnes Thorsen (Kristiansand MDG) gir oss et innblikk i hvordan det er å sitte i kommunestyresalen uten å forstå de utleverte saksdokumentene. Elisabeth Engemyr, kommunalsjef for innbyggerdialog i Kristiandsand kommune, forteller hvordan de jobber for å få språket klarere. 

 

Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo, kommer for å knytte sammen trådene mellom makt, språk og demokrati.

KS arrangerer nettseminaret sammen med Språkrådet og Digitaliseringsdirektoratet. 

KONTAKT