Sted: Digitalt

Nasjonal digital samling om digital inkludering

Praktisk informasjon

Tid: 17. november 2022 kl. 09.00 - 12.00

Sted: Digitalt

Pris: Gratis kr

Region: Oslo

KS, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Viken fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket inviterer til en nasjonal digital samling om digital inkludering torsdag 17.november.

Målgruppe: Ansatte i alle landets kommuner og fylkeskommuner som jobber med veiledning i grunnleggende digital kompetanse, andre ansatte som jobber med temaet digital inkludering/digitalt utenforskap eller digitalisering generelt og frivillige som jobber som veiledere. 

Programmet vil inneholde faglig relevante innlegg og erfaringsutveksling i grupper hvor alle deltar.

Foreløpig program:

Vi sender ut møtelenke til påmeldte deltakere i før samlingen starter!

Meld deg på samlingen

 

KONTAKT