Sted: Digitalt

Smartbyer.

Miniseminar 3 – Innsiktsarbeid og systematikk i medvirkning

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 24. november 2022 kl. 09.00 - 11.00

Sted: Digitalt

Region: Oslo

Kan vi motvirke medvirkningstretthet ved å tenke nytt rundt medvirkningsdata?

Etter ønske om å bygge felles kompetanse på tvers av norske kommuner, inviterer nettverket Smartbyene sammen med KS til åpne mini-seminarer med tema innbyggerinvolvering og digital medvirkning. Formålet med samlingene er å bygge kompetanse sammen på tvers av kommunene, dele erfaringer, og lære av hverandre for å bli gode på innbyggerinvolvering.

Samlingene bygger på KS Fou-arbeidet med en nasjonal, felles ressursbank og plattform for medvirkning, hvor kunnskapsutvikling og kompetansebygging har vært gjennomgående temaer.

Høstens digitale seminarer vil blant annet fokusere på planlegging av medvirkningsaktiviteter, metoder og prosesser hvor digital medvirkning har særlig nytteverdi, og systematikk i innsiktsarbeidet for å motvirke medvirkningstretthet.

Seminarene vil bestå av en blanding av kommunenes egne arbeid og erfaringer og eksterne innledere.

KONTAKT