Sted: Digitalt/Oslo

KS storbynettverk adm.

Praktisk informasjon

Tid: 19. august 2021 kl. 00.00 - 00.00

Sted: Digitalt/Oslo

Region: Oslo

Ytre tidsramme for møtet, dagsorden og saksdokumenter oppdateres forløpende i denne møtekalenderen.

KONTAKT