Sted: Scandic Hell

Kommunesektorens etikkutvalg - for kommuner i Trøndelag

KS Trøndelag

Praktisk informasjon

Tid: 19. november 2020 kl. 00.00 - 00.00

Sted: Scandic Hell

Region: KS Trøndelag

KONTAKT