Sted: Oslo

Kommunalpolitisk Toppmøte 2021

Praktisk informasjon

Tid: 02. mars 2021 kl. 08.00 - 16.00

Sted: Oslo

Region: Oslo

Nærmere informasjon vil komme etter hvert.

Statsministeren kommer, KS' styreleder kommer og en rekke lokalpolitikere vil være å finne på talerstolen under Kommunalpolitisk Toppmøte. Endelig program er ikke klart, men tematikken er på plass.
Les foreløpig informasjon

KONTAKT