Sted: Digitalt

Tre damer som bruker mobiltelefonen
Digital erfaringsutveksling hos lokallaget til Norges Blindeforbund på Notodden. Foto: Terje Weber

Hvordan styrke digital kompetanse for synshemmede?

Digitalt PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 09. juni 2021 kl. 11.00 - 12.00

Sted: Digitalt

Pris: Gratis kr

Målgruppe: • Ansatte i kommunen som jobber innen helse og omsorg, opplæring og rehabilitering • Ansatte i NAV, VO, PPT, Statped, rehabilitering, helse- og omsorg med ansvar for helhetlige og sammenhengende innbyggertjenester • Tillitsvalgte i kommunen som følger opp råd for personer med funksjonsnedsettelse, eldrerådet.

Region: Digitalt

Skal vi forhindre digitalt utenforskap, må også eldre med nedsatt syn sikres god opplæring i bruk av smarttelefon og nettbrett. Velkommen til digitalt treff om hvordan vi kan gi opplæring i digitale ferdigheter til personer med synshemming, onsdag 9. juni.

 

Å bruke smarttelefon uten å se skjermen er fullt mulig, men det krever en litt annen tilnærming/bruksmåte. Det er viktig for den enkelte å kunne være en del av det digitale samfunnet, samtidig som det gir viktige kommunale gevinster at flest mulig kan bruke nye digitale helsetjenester og velferdsteknologi.

 

Til dette treffet har vi et samarbeid med prosjektet «iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre», som er støttet av Helsedirektoratet. Prosjektet ledes av Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker ved Norsk Regnesentral, og er et samarbeid med Norges Blindeforbund. Sammen med Kompetanse Norge, Statped og flere vil de informere om behovet for, mulighetene og gevinstene ved å gi personer med synsnedsettelse opplæring i grunnleggende digital ferdigheter (IKT) for mestring, livskvalitet og muligheter til å bo lenge hjemme.

På treffet er det som vanlig også anledning til diskusjon og erfaringsveksling rundt temaet.

 

Vi håper å se deg onsdag 9. juni. Har du spørsmål, send mail til Kristin.kjaeret@blindeforbundet.no

 

Program

Gleden ved å mestre – fra brukerens perspektiv.

En synshemmet person forteller om sine erfaringer med læring og bruk.

 

Erfaringer med opplæring av synshemmede

Liv Strand Nilsen, spesialpedagog ved Tønsberg Læringssenter i Tønsberg kommune

 

Om behovet for grunnleggende digitale ferdigheter

Eddie Pedersen, seniorrådgiver, Kompetanse Norge

 

Om hvor kommunene kan finne ressurser for digital grunnopplæring personer med nedsatt syn

Dan Nachtnebel, seniorrådgiver, Statped.

 

Funn fra iStøtet prosjektet: avklaring av ansvar og behov for samhandling 

Kristin Fuglerud, sjefsforsker ved Norsk Regnesentral & Kristin Kjæret, rådgiver i Blindeforbundet

KONTAKT