Sted: Nationaltheatret konferansesenter - Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Hvordan dimensjonere helse- og omsorgstjenester i fremtiden?

Praktisk informasjon

Tid: 26. september 2019 kl. 09.00 - 12.00

Sted: Nationaltheatret konferansesenter - Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Region: Oslo

Heldøgns omsorgsboliger er det dyreste nivået i omsorgstrappen, både når det gjelder driftskostnader og investeringsutgifter. Den demografiske utviklingen og muligheten til stadig flere tjenester i eget hjem, påvirker hvordan kommunene må forberede seg for fremtiden. Kommunene har vært tydelige på at dagens modeller for planlegging og dimensjonering av heldøgns omsorgsboliger ikke tar hensyn til det i tilstrekkelig grad. 

 

På grunnlag av dette har KS startet et arbeid for å utvikle en helt ny beregningsmodell. Denne tar utgangspunkt i tjenesteprofilen til den enkelte kommune, og beregner behovet for heldøgns omsorgsplasser fremover i tid.

 

PROGRAM

09.00: Registrering

09.30: Velkommen ved Helge Eide – områdedirektør for interessepolitikk, KS.

09.35: Bakgrunnen for verktøyet ved Anne Gamme – fagleder for Helse og Velferd, KS.

09.50 Planlegging av omsorgstjenester i turbulente tider ved Terje Hagen – Health Economics. 

10.20: Presentasjon av verktøyet ved Geir Godager – Health Economics. 

10.50: Pause

11.00: Spørsmål

11.25: Panelsamtale om utfordringsbildet ledet av Helge Eide.

Deltagere: Terje Hagen, Geir Godager, Øystein Døhl (Trondheim kommune), Erling Holmøy (SSB), Nina Tangnæs Grønvold (rådmann i Fredrikstad kommune), Osmund Kaldheim (direktør i Husbanken).

12.00: Lunsj

 

 

 

Gratis deltagelse – begrenset med plasser.

Påmelding til Jørgen Ratvik:Jorgen.Dahlslett.Ratvik@ks.no

KONTAKT