Sted: Digitalt

Fylkesrådmannskollegiet

Praktisk informasjon

Tid: 15. januar 2021 kl. 00.00 - 00.00

Sted: Digitalt

Region: Oslo

Ytre tidsramme for møtet, dagsorden og saksdokumenter oppdateres forløpende i denne møtekalenderen.

KONTAKT