Sted: Digitalt

forside FoU teknologistøttet læring

FoU-lansering: Teknologistøttet læring på arbeidsplassen

Digitalt

Praktisk informasjon

Tid: 22. september 2021 kl. 08.30 - 09.30

Sted: Digitalt

Region: Digitalt

Program

Velkommen ved Marit Roxrud Leinhardt, avd.dir. arbeidsgiverpolitikk i KS

Formidling av funn i FoU arbeidet og veilederen med ni gode råd for å lykkes med teknologistøttet læring på arbeidsplassen. Ved Liss Johansen Sandø, partner i PWC

Refleksjoner knyttet til veilederen og erfaringer fra Lillestrøm kommune  --Ved Anne Hauglid Øyen, rådgiver

Eksempler på læringsteknologier og erfaringer med hvordan de kan brukes

Samtale om perspektiver på læring i det nye arbeidslivet

Deltakere:

Kjetil Århus er direktør for innovasjon – og digitaliseringsområdet i Bergen kommune

Marianne Barland, prosjektleder i Teknologirådet

Anders Flemming Andersen, konst. divisjonsdir. i Direktoratet for høyere utd. og kompetanse 

KONTAKT