Sted: Digitalt

FoU-lansering: Styrket lederskap i kommunal sektor. Gjeldende rett, roller og rolleforståelse mellom folkevalgte og kommunedirektører

Praktisk informasjon

Tid: 09. april 2021 kl. 10.30 - 11.30

Sted: Digitalt

Målgruppe: Kommunestyrer, kommunedirektører, fylkeskommuner, ledelse, administrasjon

Region: Oslo

Klikk her for å følge sendingen. Ingen påmelding.

På oppdrag fra KS har Senter for anvendt kommuneforskning, Universitetet i Agder undersøkt hvilke rettslige problemstillinger ny kommunelov reiser når det gjelder ansvarsfordelingen mellom kommunedirektøren og kommunestyret, blant annet med hensyn til fordelingen av arbeidsgiveransvaret.  Kjennetegn på rolleforståelse og samspill i forholdet mellom folkevalgte og administrative ledere er kartlagt og det er sett på hvordan samspillet kan utvikles som et felles lederskap. 

KS' styreleder, Bjørn Arild Gram,  innleder før forskerne legger fram sine funn. Til slutt oppsummerer KS' administrerende direktør, Lasse Hansen, lanseringen og orienterer om hvordan KS vil bruke funnene i rapporten videre. 

Rapporten offentliggjøres under en lansering du kan følge digitalt her. 

 

KONTAKT