Sted: Digitalt

Felles kommunal journal - dialogmøte med leverandører

Praktisk informasjon

Tid: 15. juni 2021 kl. 13.00 - 15.00

Sted: Digitalt

Region: Oslo

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal inviterer til dialogmøte for å presentere løsningsforslaget det jobbes med. Forslaget er en konkretisering av sentrale egenskaper og prinsipper for å knytte kommunale helse- og omsorgstjenester bedre sammen.

Målgruppen for møtet er leverandører og markedsaktører som har interesse for Felles kommunal journal.I møtet ønsker vi innspill til og synspunkter på løsningsforslaget.

 

Når du har registrert deg, får du en bekreftelses-epost som inneholder lenker til dokumenter.

 

Felles kommunal journal er et samarbeidsprosjekt mellom KS, kommunene og staten. Arbeidet ledes av kommunene.

 

KONTAKT