Sted: Nationaltheatret Konferansesenter Oslo

Etikkonferansen 2022 - Tillit gjennom åpenhet og kontroll

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 21. september 2022 kl. 10.00 - 15.00

Sted: Nationaltheatret Konferansesenter Oslo

Pris: 1500 kr

Målgruppe: Folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren

Region: Oslo

Etikkonferansen 2022 trekker fram betydningen av åpenhet og kontroll i arbeidet med tillitsskapende kommuner.

Gjennom innledninger og samtaler belyses aktuelle temaer og det praktiske arbeidet i kommunene.

Konferansen arrangeres av KS, Transparency International Norge og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Lenkeblokk Icon Les mer om programmet her

KONTAKT