Sted: Nettbasert

Erfaringsseminar om smittevern og gjenåpning av sykehjem

PÅMELDING

Praktisk informasjon

Tid: 26. mai 2020 kl. 13.30 - 16.00

Sted: Nettbasert

Region: Oslo

I webinaret vil vi ta utgangspunkt i spørsmålene som har oppstått i kommunene i forbindelse med gjenåpningen av sykehjem. Det blir lagt til rette for erfaringsutveksling og det vil være anledning til å stille spørsmål på forhånd og underveis i webinaret.

KS Agenda har på vegne av deltakerne (de som er medlem i KS) søkt om støtte fra OU-midlene, og KS Agenda sender faktura for deltakeravgiften til OU-fondet.
Deltakerne skal ikke sende søknad til OU-fondet. Dette er ivaretatt.

KONTAKT