Sted: Det Norske Teatret

Grafisk kjennetegn, Partnerskap for radikal innovasjon

En scene for radikal innovasjon – vi må endre måten vi endrer Norge på

Praktisk informasjon

Tid: 29. september 2022 kl. 12.30 - 17.30

Sted: Det Norske Teatret

Adresse: Kristian IVs gate 8, 0164 Oslo

Målgruppe: politikere, ledere og fagpersoner fra stat, kommuner og fylkeskommuner, akademia, privat og ideell sektor som ønsker å være med å skape fremtidens velferdssamfunn.

Region: Oslo

Vi sender konferansen direkte:

KS Partnerskap for radikal innovasjon inviterer til konferanse for toppledere og fagfolk: En scene for radikal innovasjon – vi må endre måten vi endrer Norge på.

Hva krever de nye grepene av politiske og administrative toppledere? Hvordan utvikler vi målrettede samfunnsoppdrag («missions»)? Hvordan innovere systemene våre? Og hvordan kan staten bidra til å endre måten vi endrer Norge på? 

Bidragsytere

 

Program 12.30 - 17.30

12.30 - 13.00 Lett lunsj 

13.00 - 14.00 Nye løsninger for de komplekse samfunnsutfordringene

Ved KS' styreleder Gunn Marit Helgesen. Om behovet for endring nå.

Statssekretær Kjersti Bjørnstad,Sp, kommunal- og distriktsdepartementet: «Stadig nye kriser og komplekse samfunnsutfordringer krever nye tilnærminger. Refleksjoner om veivalg framover».

Posten Norge og KS Partnerskap for radikal innovasjon. 

14.00 - 15.40 Behovet for radikal innovasjon og systemendring

Ved kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden og  Anna Birney, School of system change. «Systems change methodology to address complex societal challenges”

15.45 - 16.45 Missions for å løse samfunnsutfordringene. Hvordan endrer vi måten å endre Norge på? 

Ved Jakob Hellmann, Vinnova og Egmondfonden. Panelsamtale med Dag Thomas Gisholt, dep.råd i barne- og familiedepartementet, Hans Christian Holte, NAVdirektør, Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim. 

16.45-17.30: Mat, drikke og prat

KONTAKT