Sted: Digitalt

eKommune

Praktisk informasjon

Tid: 14. april 2021 kl. 11.00 - 15.30

Sted: Digitalt

Region: Oslo

eKommune er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av digitalisering og innovasjon i kommunal sektor.

“Det digitale skiftet krever at vi jobber og samarbeider på nye måter. Det betyr at fagsektorene må samhandle om helheten, uavhengig av om det er offentlig eller privat, statlig eller kommunal. Hvordan får vi til det?

eKommune tar debatten og gir deg svar. Du får høre om dagsaktuelle temaer innenfor digitalisering og innovasjon, der vi går i dybden på enkelttemaer og diskutere felles løsninger og utfordringer med andre i kommunal sektor»

Vi er godt i gang med å sette sammen et spenndende og tidsaktuelt program for årets hel-digitale konferanse. Uansett hvor du måtte oppholde deg, kan du følge oss fra vårt “live-studio” på Nasjonalteateret Konferansesenter den 14. og 15. april.
Informasjon legges ut på alle plattformer fortløpende. Følg oss gjerne på Facebook, LinkedIn og www.ks.no

KONTAKT