Sted: Digitalt

Dialogmøte Felles kommunal journal - Kommuner

Praktisk informasjon

Tid: 02. desember 2021 kl. 13.00 - 15.00

Sted: Digitalt

Region: Oslo

Samarbeidsprosjektet Felles kommunal journal (FKJ) inviterer kommuner til dialogmøte. I møtet ønsker vi å diskutere den oppdaterte versjonen av løsningsforslaget, samt drøfte ulike problemstillinger som vi jobber med.

FKJ utvikles i samarbeid med kommunene og en rekke andre aktører og vi er avhengig av et godt samspill og tett dialog underveis i konkretiseringen.

Meld deg på her.

Vi mottok mange gode innspill i og etter dialogmøter runde 1 på forsommeren. Innspillene er tatt med i det videre arbeidet. Prosjektet jobber nå med en oppdatert versjon av løsningsforslaget som vi ønsker innspill på og refleksjoner rundt. Dette er bakgrunnen for dialogmøtene med kommunene og andre aktører nå i november og desember.

Målgruppen for dette dialogmøtet er kommuner.

 

Diskusjonsunderlag til dialogmøtet ligger her.

 

Kom med innspill til diskusjonsunderlaget her.

 

Les mer om Felles kommunal journal.

KONTAKT