Sted: Digitalt

Dialogmøte Felles kommunal journal - leverandører

Praktisk informasjon

Tid: 29. november 2021 kl. 13.00 - 15.00

Sted: Digitalt

Region: Oslo

Felles kommunal journal inviterer leverandørmarkedet til dialogmøte runde 2. I møtet ønsker vi å diskutere den oppdaterte versjonen av løsningsforslaget, samt drøfte ulike problemstillinger som vi jobber med.

Påmelding her

Oppdatert versjon av løsningsforslaget

Diskusjonsunderlag til dialogmøtet ligger her. 

Kom med innspill til diskusjonsunderlag her. 

Innspillsfrist er 10. desember 2021

Problemstillinger til bruk i dialogmøtet

I møtet vil vi også stille noen spørsmål som vi ønsker noen foreløpige og overordnede tilbakemeldinger på. Vi setter også stor pris på å motta skriftlige tilbakemelding på disse spørsmålene fra dere. Innspill sendes via dette skjemaet, innen 10. desember 2021.

Les mer om Felles kommunal journal. 

KONTAKT