Sted: Digitalt

Solnedgang i Mo i Rana

Bærekraftsfredag - FNs bærekraftsmål i Nord

Digitalt

Praktisk informasjon

Tid: 26. november 2021 kl. 13.30 - 15.00

Sted: Digitalt

Målgruppe: Alle som er interessert i bærekraftsarbeid i kommunal sektor

Region: Digitalt

Bærekraftsnettverket diskuterer regionalt samarbeid for bærekraftig omstilling i tre kommuner i Nord. Vi får høre hvordan Narvik, Rana og Bodø kommuner jobber sammen med lokalsamfunnet og med hverandre. Sendingen er åpen for alle - ingen påmelding.

De tre kommunene Narvik, Rana og Bodø er alle medlemmer i det nasjonale bærekraftsnettverket. Der tar de del i en lærings- og samarbeidsarena for norske kommuner og fylkeskommuner, der målet er å samarbeide nasjonalt, og handle regionalt og lokalt. Og i Nord har de virkelig lagt kraft bak samarbeidet – de tre kommunene har etablert et tett samarbeid for bærekraftig omstilling til inspirasjon for resten av landet. Sammen jobber de for å utvikle nye måter å planlegge og samarbeide på lokalt og regionalt, og styrke den regionale kraften i arbeidet med bærekraftig omstilling i Nordland. De tre kommunene har også etablert fysiske arenaer / lab’er som stimulerer til konkrete prosjekter, nye produkter og tjenester i samarbeid med lokalsamfunn og næringsliv. Her tar de #17 på alvor – samarbeid for å nå målene!

Program:

- Rana kommune -  Gro Sæten, kommuneplanlegger Bærekraftig omstilling

- Bodø kommune - Marianne Bahr Simonsen, Prosjektleder Smart Bodø

- Narvik kommune -  Marianne Thomassen, Rådgiver Areal og samfunnsutvikling og Julie Myhre, Prosjektleder Rana Utvikling

- Felles diskusjon og erfaringsutveksling

Lenkeblokk Icon Interessert i flere sendinger?

KONTAKT