Sted: Hotel Atlantic, Stavanger

Aldersvennlige lokalsamfunn – universell utforming, plan og uteområder

Praktisk informasjon

Tid: 17. september 2020 kl. 09.30 - 16.00

Sted: Hotel Atlantic, Stavanger

Region: Oslo

Aldersvennlige lokalsamfunn – universell utforming, plan og uteområder

Stavanger 17.september, Hotel Atlantic (Foreløpig program)

 

0930 Registrering og kaffe/te

 

10.00 Innledning om aldersvennlige lokalsamfunn ved Anne Berit Rafoss– prosjektleder for nettverk aldersvennlige lokalsamfunn, KS

 

10.15 Aldersvennlig utvikling med fokus på universell utforming og plan ved Solveig Dale, rådgiver universell utforming Trondheim kommune og Marianne Aas, enhetsleder sosial infrastruktur Oslo kommune

 

11.00 Pause

 

11.15 «Den aldersintegrerte by - hvordan vi kan utvikle vores byer og byggerier på tvers av generasjoner og funksjoner” ved Johannes Molander Pedersen, partner, NORD Architects, København

 

11.40 Bærekraftig samfunnsutvikling ved Marcus Zweiniger, Landskapsarkitekt Bodø kommune

 

11.50 En rampehistorie ved Stig Watne, rådgiver byggforvaltning Stavanger kommune

 

12.10 Lunsj

 

13.00 Workshop med Hovseter i Oslo som case. Aldersvennlig utvikling av et område med medvirkning og tverrsektorielt samarbeid. Gruppearbeid

 

15.00 Avslutning samling

 

16.00 Befaring i Stavanger med fokus på universell utforming

KONTAKT