- Svarene fra kommunene skal brukes aktivt fremover i dialogen med statlige myndigheter, informasjon til befolkningen og som grunnlag for læring, skriver Bjørn Arild Gram, styreleder i KS i brevet som følger undersøkelsen.

KS ber om at mottakerne bidrar til at kommunene og fylkeskommunene gjennomfører undersøkelsen.
- Tidspunktet for å be om svar på undersøkelsen er krevende. Kommunene står midt i en situasjon med økt smittetrykk, krav til lokale smitteverntiltak som testing og sporing og vaksinering. Svarene vil gi kommunesektoren verdifull kunnskap som kan brukes i den pågående krisen og på sikt ruste kommunene for nye kriser. Jeg ber derfor kommuner og fylkeskommuner om å svare på undersøkelsen, skriver Bjørn Arild Gram.

Mottakere av undersøkelsen er kommune- og kommunaldirektører samt fylkeskommunal administrativ ledelse. 

Les brevet til mottakerne av undersøkelsen

Om den andre undersøkelsen: Pandemiens betydning for digitalisering i kommunal sektor