Det blir gitt støtte til seks nye bransjeprogrammer, det settes av midler til at flere ufaglærte kan ta fagbrev og mer midler til digital kompetanse. I tillegg åpnes det for at universiteter og høgskoler kan gi plass til flere på eksisterende utdanninger.

I tillegg til kompetansepakken vises det til andre tiltak, som at Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til fylkeskommunene.

Videre har Kompetanse Norge og Diku fått i oppdrag å etablere og oppdatere en oversikt over fleksible og nettbaserte tilbud slik at det skal bli enkelt finne tilgjengelige tilbud for ledige og permitterte. Dette blir en del av utdanning.no.

Se saken på regjeringen.no.