Artikkelen omtaler bruk av unntaksbestemmelser, bruk av såkalte hasteprosedyrer, når tilbudsfristen kan forlenges, og reglene om endringsadgangen i allerede inngåtte kontrakter. 

Artikkelen inneholder lenker til departementets veileder til anskaffelsesregelverket, hvor oppdragsgiver kan finne ytterligere veiledning om bruken av de omtalte bestemmelsene.

Her finner du mer informasjon på Næringsdepartementets nettsider.

KS Advokatene vil så snart som mulig publisere ytterligere veiledning knyttet til anskaffelsesregelverket på formen spørsmål og svar. Følg med på våre nettsider.