KS informerte i en artikkel av 18. mars i år om kommunenes handlingsrom til å gi næringsdrivende lettelser i eiendomsskatten. I kjølvannet av artikkelen har det kommet opp flere problemstillinger og ulike tiltak som vil kreve unntak, i lovs eller forskrifts form, fra gjeldende bestemmelser i eiendomsskatteloven for å fungere optimalt.

KS har derfor i brev i dag til Finansdepartementet bedt om innføring av midlertidige forskriftsbestemmelser, på følgende områder:

• Unntak fra eiendomsskattelovens regler om opptrapping av skattesatser
• Adgang til å reservere lettelser i form av satsreduksjon til bare å gjelde næringseiendom
• Midlertidig utsettelse av utskrivingsfrister

Videre ber KS om departementets vurdering av ulike alternativer ved bruk av eiendomsskatteloven § 12, etter alminnelig utskriving. KS ber også om departementets vurdering av kommunenes handlingsrom ved endring av utskrivingsalternativ i eiendomsskatteloven § 3, for skatteåret 2020, etter at skatten er skrevet ut.

Les hele brevet fra KS:

Lenkeblokk Icon Forespørsel om midlertidig forskrift om unntak fra eiendomsskatteloven