Uten økonomisk bistand kan ikke kollektivtransporten ivareta sin samfunnskritiske funksjon

Bjørn Arild Gram

- Kollektivtransporttilbudet må opprettholdes for å sikre transport av samfunnskritisk nøkkelpersonell. I tillegg må kollektivtransporttilbudet raskt kunne gå tilbake til normal drift når situasjonen normaliseres, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

I et brev til samtlige partigrupper på Stortinget foreslår fylkesordførerne en modell der staten kompenserer for bortfall av billettinntekter i kollektivtrafikken, inkludert i fylkeskommunal fergedrift.

Taper store beløp hver uke
Billettinntektene fra kollektivtransport står for opp mot om lag 50 prosent av finansieringen av fylkeskommunal kollektivtransport. Foreløpige tall fra Ruter viser at billettinntektene er redusert med 90 prosent siden 12. mars 2020. Et foreløpig estimat på landsbasis er at fylkeskommunene taper 170 millioner kroner hver uke.

Lenkeblokk Icon Les flere saker om hvordan koronaviruset påvirker kommunesektorens økonomi

- Et slikt dramatisk bortfall av inntekter er ikke noe kollektivselskapene eller fylkeskommunene er i stand til å håndtere. Uten økonomisk bistand kan ikke kollektivtransporten ivareta sin samfunnskritiske funksjon, sier Gram.

Modellen fylkesordførerne foreslår vil sørge for at driften vil gå som før og alle deler av verdikjeden vil fungere, og eksisterende forretningsavtaler vil ikke bli sagt opp eller endret vesentlig.