Presentasjoner / opptak av webinar

Det er Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Norsk helsenett, de regionale helseforetakene og KS som inviterer til webinaret. De er de samme aktørene som i fellesskap koordinere helhetlig IKT utvikling på tvers av alle koronatiltak, og håndtere konsekvenser av arbeidet med koronaporteføljen over digitale løsninger.

Webinaret vil se spesielt på hva som finnes av nasjonale løsninger som kommunene kan ta i bruk, og hva kommunene må ta tak i selv.

Det er mulig å stille spørsmål underveis i webinaret. Spørsmål kan også sendes inn på forhånd til covid19@ks.no.

Mer om digitale løsninger i bekjempelsen av koronapandemien

Program:


Klokka 10.00     Velkommen v/ KS

Klokka 10.05     Digitale løsninger for testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19

Et overblikk over forløpet v/ Helsedirektoratet med løsninger som er tilgjengelig og under utvikling (utvalgte løsninger):

  • Timebooking av koronatester via Helsenorge.no v/Norsk helsenett
  • Innmelding av svar fra hurtigtest til MSIS v/ Helsedirektoratet
  • FIKS plattformen og formidling av prøvesvar til FHI v/ KS

Klokka 10:30     Digitale løsninger for vaksinering

Et overblikk over forløpet v/ Folkehelseinstituttet med løsninger som er tilgjengelig og under utvikling (utvalgte løsninger):

  • Uttrekk av risikopasienter for vaksinasjon /EPJ løftet 
  • Timebooking og innkalling til vaksinering via Helsenorge.no v/ Norsk helsenett og EPJ-løftet 
  • Nytt fra SYSVAK, registering og oppslag v/ Folkehelseinstituttet 
  • Vaksinasjonsstatus i Kjernejournal v/ Norsk helsenett 
  • Folkeregisteret og uttak av innbyggerlister v/ KS 

Klokka 11:00     Spørsmål og svar v/ KS

Klokka 11:30      Slutt