Justis- og beredskapsministeren skriver at hun har stor forståelse for kommunenes behov for tidlig varsling om regleverksendringer. Her viser hun også til et brev om covid19-beredskap til høsten som er sendt kommunene. I brevet har departementet informet om hvordan de ser for seg utvikingen av pandemien og håndteringen av den. Dette brevet er også fulgt opp med brev fra Helsedirektoratet med samme tema.

I henvendelsen fra kommunene ble det på det sterkeste oppfordret om at Justisdepartementet tar initiativ til å etablere en kanal for tidlig og målrettet dialog med de aktuelle kommunene i forkant av nye regelendringer. Her svarer statsråden at det ikke er planer om å opprette kanaler ut over det som allerede er etablert. Statsråden, eventuelt en statssekretær, vil delta på møter i de etablerte kanalene med jevne mellomrom.

Svarbrevet fra justisministeren

Artikkelen Ber om bedre varslingstid i forkant av regelendringer