I arbeidet med covid-19 vil det være behov for å mobilisere helsefagstudenter som reservepersonell i helsetjenesten. Det er derfor åpnet opp for at studenter, elever og lærlinger som er under helse- og sosialfaglig utdanning kan få innvilget studentlisens i siste studieår. Med studentlisens kan studentene arbeide i lønnede stillinger som student med lisens.

Kommuner kan gi beskjed til Helsedirektoratet (godkjenning@helsedir.no) om behov for å rekruttere studenter med lisens. Det må da oppgis hvilke oppgaver som skal ivaretas og hvilke arbeidssted(er)/kommuner det gjelder slik at Helsedirektoratet vil kunne vurdere hvilke studier som er aktuelle.

Helsedirektoratet vil be aktuelle utdanningsinstitusjoner om å melde inn sine studenter til Helsedirektoratet. Den enkelte student skal derfor ikke selv søke om lisens.

Studenter med lisens registrerer sin interesse for arbeid på https://nasjonalthelsepersonell.no

Studentlisensene gis med følgende generelle vilkår:

  1. Lisensen gir studenten kun rett til å utføre yrkesaktivitet under faglig veiledning og tilsyn av overordnet autorisert personell
  2. Lisensen gir ikke adgang til å utøve yrket av selvstendig karakter
  3. Lisensen gir studenten kun rett til å kalle seg student i det aktuelle yrket
  4. Lisensen er tidsbegrenset. Lisensperioden settes fra innmeldingsdato til 2 måneder etter forventet uteksamineringsdato

Studentene med lisens registreres i https://register.helsedirektoratet.no/hpr. Det utstedes ikke et dokument som viser til registreringen, men den enkelte student kan ta en utskrift av sin oppføring i helsepersonellregisteret.

Helsedirektoratet kan trekke tilbake lisenser gitt etter dette kapitlet når det ikke lenger er behov for personellet i arbeidet mot covid-19.

Les mer på Helsedirektoratets hjemmeside