Kommunen får dekket disse utgiftene av staten. Helsedirektoratet anbefaler at kommunen forsyner fastleger og fysioterapeuter med smittevernutstyr relatert til covid-19, fremfor å refundere kostnader fastleger og fysioterapeuter har til eget innkjøp av utstyret. Begrunnelsen som angis er at fastleger og fysioterapeuter mest sannsynlig betaler en høyere pris gjennom eget innkjøp enn det kommunen gjør gjennom sine avtaler.

Dette er en oppfordring til kommunene og kommunene velger selv på hvilken måte de vil følge oppfordringen overfor fastleger og fysioterapeuter. Helsedirektoratet foreslår at kommunene går i dialog med fastleger og fysioterapeuter om hvordan dette best kan gjennomføres i den enkelte kommune.

Smittevernutstyret dette gjelder er:

  • smittefrakker
  • munnbind
  • åndedrettsvern
  • hansker
  • lue/hette
  • briller/visir

Øvrig smittevernutstyr og desinfeksjonsmidler er ikke omfattet av denne oppfordringen til kommuner.

Lenkeblokk Icon Les mer på Helsedirektoratets sider