Kommuner og helseforetak med behov for helsepersonell kan søke om tilgang til registeret og få oversikt over tilgjengelig personell i sitt område via Altinn: nasjonalthelsepersonell.no.

Se informasjon om innlogging  i Altinn og utfylling av søknaden på Helsedirektoratets informasjonsside om koronaviruset.

Innvilget tilgang

Når forespørsel om tilgang er registrert og behandlet, vil personene som skal ha tilgang motta en epost med invitasjon til opprettelse av bruker. Opprettelse og pålogging gjøres gjennom ID-porten.

I registeret vil du få tilgang til rapporter som viser oversikt over helsepersonell med kontaktinformasjon for de som har registrert seg i ditt område.

For helsepersonell

Helsedirektoratet oppfordrer helsepersonell som ikke allerede jobber ved et helseforetak eller i en kommune til å stille seg til rådighet. Registrering er viktig for å gi myndighetene en god oversikt over de nasjonale reservepersonellressursene. Helsefaglige studenter kan også registrere seg. Er du allerede ansatt eller engasjert i helseforetak eller innen helserelaterte oppgaver i kommunen skal du ikke registrere deg. Hvis du er ansatt i universitets- eller høyskolesektoren, men har ekstra kapasitet eller er permittert på grunn av stengte skoler, kan du også registrere deg som tilgjengelig helsepersonell. Dette bør imidlertid avtales med arbeidsgiver.

Innmelding i register for reservepersonell.