Kommunens ansvar

I utgangspunktet gjelder kommunens plikt til å tilby introduksjonsprogram på heltid også i perioden med nasjonale tiltak for å begrense smittespredning. Det innebærer at det må tilrettelegges for et program så langt det lar seg gjøre, f.eks. gjennom løsninger for fjernundervisning. Den enkelte kommune bør vurdere hva som er praktisk gjennomførbart ut fra lokale forhold.

Bosetting

All bosetting av overføringsflyktninger stoppes inntil videre.

IMDi vil åpne for at man kan bosette fra asylmottak. Dette vil foreløpig ikke utgjøre mange personer, men antallet vil øke hvis UDI starter opp igjen med å behandle asylsøknader.

Av de ca 2500 som bor i mottak er det i dag kun registrert 359 med oppholdstillatelse som skal bosettes(UDI`s sider). Flere av disse har allerede fått kommune, og flere venter på bosettingsintervju.  

Se informasjon fra IMDi Bosetting av flyktninger | IMDi

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi på telefon 400 01 960.

Familiegjenforening

Nå er regelverket oppdatert, og personer som har fått innvilget oppholdstillatelse kan reise inn hvis de får billett. Vanlige karanteneregler vil gjelde.

Innreisevisum kan fortsatt ikke forlenges. Vi håper på en avklaring i løpet av uken om det vil utstedes nye innreisevisum.

Lenkeblokk Icon Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om Korona-situasjonen Lenkeblokk Icon Regjeringen.no om at regjeringen stanser ankomster

Introduksjonsprogrammet

Kunnskapsdepartementet har den 19.03.20 uttalt følgende:

«Frem til nødvendige endringer er på plass oppfordrer departementet kommunene til å tilby opplæring og program så langt det er mulig med alternative løsninger, og utbetale introduksjonsstønad til deltakere i introduksjonsprogram uavhengig av fravær i denne perioden. Departementet viser til at det ikke er grunnlag for permittering av deltakere i introduksjonsprogram.»

KS anbefaler videre kommunene å:

  • Utbetale introduksjonsstønaden som vanlig, uavhengig av fravær.
  • Begrense den fysiske oppfølgingen av deltakerne til et minimum, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.
  • Utsette språk- og arbeidspraksis i bedrifter inntil videre
  • Så langt som mulig holde kontakt med deltakerne, og legge til rette for gjensidig kommunikasjon og god informasjon uten fysisk oppmøte.
  • Aktivt formidle helsemyndighetenes informasjon, pålegg og anbefalinger. Informasjon på flere språk finnes her: Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk - FHI

Voksenopplæring

Når det gjelder voksenopplæring i kommunene henviser vi til de generelle rådene KS har gitt om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan oppfylle sitt ansvar for opplæring: Koronaviruset: Råd om skole - KS

Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge har besluttet at det ikke skal gjennomføres prøver mens det er iverksatt nasjonale tiltak for å hindre smittespredning, i første omgang fram til 26. mars:

Lenkeblokk Icon Kompetanse Norge Lenkeblokk Icon Helsedirektoratet Lenkeblokk Icon KS med råd til kommunale arbeidsgivere