Studenter som gjennom utdanningen sin allerede har opplæring i intramuskulære injeksjoner, kan være aktuelle å engasjere til kommunenes vaksinearbeid. Dette kan være studenter innen sykepleie, vernepleie, radiografi, medisin, farmasi mv. Men, på linje med andre som kommunen engasjerer til vaksinering, må kommunen sørge for at studentene får opplæring om covid 19-vaksinen og lokale rutiner rundt den.

Utdanningsinstitusjonene kan bidra med å formidle kontakt til interesserte studenter. Det viktig at kommunene henvender seg allerede nå mens studentene fortsatt har kontakt med campus.