Med den nye veilederen vil også de som ikke er autorisert som helsepersonell og som jobber i helse- og omsorgssektoren få vaksine, i tillegg til ferievikarer.

Veileder - Koronavaksinasjonsprogrammet