Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. KS bistår Universitetet med å spre informasjon om prosjektet hos kommunene. Kommunene bes om å bidra til informasjonsinnhenting blant pasienter de er i kontakt med og informere om studien på kommunenes corona-hjemmesider.

Last ned informasjon om undersøkelsen her

Last ned innbydelse til å delta i studien her

Informasjonen er utarbeidet av forskerne bak prosjektet COVIDNOR. Ved at smittede/syke fører en «symptomdagbok», tar prosjektet sikte på å kartlegge sykdomsforløpet blant de som er i hjemmekarantene og følges opp av primærhelsetjenesten.

Ettersom målgruppa/respondenter er personer i isolasjon eller karantene, er det viktig å komme i kontakt med disse. Forskerne bak studien ønsker

  • vedlagte flyer/poster henges opp på feberpoliklinikker o.l. og
  • ber om at de som tester/følger opp pasienter kan orientere om studien til aktuelle pasienter de er i kontakt med